Saopćenje Ureda općinskog načelnika i Općinskog štaba civilne zaštite Općine Jablanica

Poštovani sugrađani,

svjedoci ste svih dešavanja u vezi nesreće izazvane pandemijom Corona virusa (COVID-19), koja je zadesila i našu općinu i čitav svijet.

Ovim saopćenjem želimo svima Vama izraziti zahvalnost za Vaše poštivanje mjera u najvećoj mogućoj mjeri koje su donosili štabovi civilne zaštite na svim nivoima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Općinski štab civilne zaštite Jablanica je uz svakodnevno zasjedanje sagledavao i analizirao stanje u vezi provedbe naredbi u cilju zaštite ljudi, uz izuzetno dobru saradnju sa JZU „Dom zdravlja Jablanica“ i Policijskom stanicom Jablanica na čemu im se najiskrenije zahvaljujemo.
Općinski štab civilne zaštite Jablanica je na sva tražanje za potrebnom opremom za „Dom zdravlja Jablanica“ od početka uspio odmah obezbijediti trijažni šator za prijem pacijenata, od podružnice HE na Neretvi je obezbijeđen kontejner, a od firme „Absolute group“ d.o.o, Travnik je obezbijeđen tunel za dezinfekeciju i dezinfekcijsko sredstva za isti.
Po zahtjevu JZU „Dom zdravlja Jablanica“, tokom mjeseca marta i aprila, izvršili smo rekonstrukciju i opremili Blok samaca, objekat uz Dom zdravlja vlasništvo HE na Neretvi Jablanica, te isti osposobili za izolatorij i eventualni smještaj 33 lakše ili srednje oboljela pacijenta zaražena COVID-19, a koji nemaju uslova za kućni tretman. Na naše zadovoljstvo, do sada nismo imali slučajeva za smještaj u isti.
Obezbijedili smo svu traženu medicinsku opremu (maske, rukavice, dezinfekcijska sredstva i drugo) za sve javne ustanove i preduzeća, posebno za Dom zdravlja Jablanica, Profesionalnu vatrogasnu jedinicu, Policijsku stanicu, Dom za stara i iznemogla lica i JKP „Jablanica“ dd u stečaju Jablanica.
Putem domaćih koordinatora preko MDD „Merhamet“ Jablanica i Crvenog križa Jablanica smo uz izdvajanje dodatnih finansijskih sredstava pomagali socijalno ugroženo stanovništvo, a isto su činila i lokalna udruženja građana koji su dali nesebičnu pomoć, između ostalog Udruženja žena „Most“ Jablanica, Gorska služba spašavanja Jablanica, Dobrovoljno vatrogasno društvo Jablanica, Udruženje „EMEL“, te druga udruženja i domaće humanitarne organizacije, kao i međunarodne organizacije između ostalog UNDP, CRS, HELP, Probudućnost i drugi.
Prema izvještaju „Doma zdravlja Jablanica“, možemo biti zadovoljni epidemiološkom situacijom na području općine Jablanica, obzirom da od ukupno 12 (dvanaest) lica koji su bili pozitivni na COVID -19, imamo već određen broj izliječenih, a nemamo novih slučajeva, čime smo izuzetno zadovoljni.
Uz navedeno, želimo radi informiranosti javnosti, istaći da smo u saradnji sa višim nivoima vlasti od polovine mjeseca aprila, preko nadležnih službi, u stalnim aktivnostima pripreme Odluke o donošenju mjera za pomoć pravnim i fizičkim licima kojima je zabranjen rad zbog proglašenja stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID- 19) za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica.
Iako je Budžet Općine Jablanica u izuzetno teškoj situaciji, smatramo realnim da za sve privredne subjekte, uključujući i obrte, trebamo u što kraćem vremenu donijet odluku o oslobađanju plaćanja prema Općini raznih taksi, zakupa za izdate prostore i zauzimanje javnih površina, postavljanje reklama, oslobađanje privrednih subjekata od plaćanja komunalne naknade, subvencioniranje plaćanja komunalnih usluga za sve subjekte kojima je bio zabranjen rad, kao i druge olakšice.
Naravno, sve mjere lokalne vlasti su direktno uslovljene mjerama Vlade Federacije BiH i Vlade HNK u smislu direktne pomoći za plaće i obaveze na plaću radnika kojima je bio zabranjen rad, te u istom pravcu će slijediti i dalja pomoć i od strane lokalne zajednice.
Obzirom da je zabranjeno okupljanje više od 10 (deset) osoba na jednom mjestu, veći duži period od Kantonalnog štaba civilne zaštite HNK pokušavamo da dobijemo saglasnost za održavanje sjednice Općinskog vijeća Jablanica, obzirom da istu nismo u mogućnosti održati.
U stalnim smo kontaktima sa Udruženjem privrednika općine Jablanica, nakon što smo na samom početku nesreće izazvane Corona virusom formirali koordinacijsko tijelo, te se od strane istih takođe traži, kao i preko Kantonalnog štaba civilne zaštite HNK, da se u skladu sa vežećim naredbama omogući održavanje sjednice Općinskog vijeća, kako bismo donijeli navedenu Odluku i Izmjene i dopune Budžeta Općine Jablanica za 2020. godinu
Takođe Vas želimo obavijestiti da Općinski načelnik i nadležne službe Općine Jablanica već duži vremenski period intenzivno rade na izradi Izmjena i dopuna Budžeta Općina Jablanica za 2020.godinu radi novonastale situacije, te ćemo čim nam se omogući nesmetano održavanje sjednica Općinskog vijeća Jablanica, dostaviti prijedlog Općinskom vijeću na razmatranje.
Na kraju, želimo da obavijestimo sve privredne subjekte, kao i vlasnike obrtničkih radnji da ćemo bez obzira na tešku situaciju u Budžetu Općine Jablanica, uz određena oslobađanja obaveza zasigurno, kroz određene subvencije, sufinansiranja i odgađanja određenih plaćanja pomoći u skladu sa našim mogućnostima, kao i svim građanima općine Jablanica sa prebivalištem na području općine Jablanica, koji su od 16.03.2020. godine spriječeni da rade kod privrednih subjekata ili nisu mogli obavljati vlastiti obrt.
Ovim putem koristimo priliku da Vas dodatno zamolimo za dalje poštivanje svih mjere u cilju zaštite Vašeg, kao i zdravlja svih drugih građana.


-URED OPĆINSKOG NAČELNIKA
-OPĆINSKI ŠTAB CIVILNE ZAŠTITE JABLANICA