OBAVJEŠTENJE O PROMJENAMA U REGISTRU POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA I REGISTRU KLIJENATA

Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači, fizička i pravna lica sa područja općine Jablanica koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i Registar klijenata (RK) da je Pravilnikom o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata (Službene novine Federacije BiH“, broj 42/08, 24/20 i 31/22) propisano da su sva poljoprivredna gazdinstva obavezna do 31.03.2024. godine izvršiti ažuriranje podataka, odnosno prijavu promjena na svom poljoprivrednom gazdinstvu  kod općinske službe koja vodi registar.

Sve ostale promjene koje se odnose na promjenu nosioca gazdinstva, članova, broj žiro računa, prebivališta ili sjedišta dužni ste prijaviti u roku od 30 dana od dana nastanka promjene.

Upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i Registar klijenata (RK), kao i ažuriranje, odnosno prijava promjene podataka u RPG-u i RK je preduslov za ostvarivanje prava na podsticaje u oblasti poljoprivrede na federalnom, kantonalnom i općinskom nivou.
Za sva dodatna pitanja i informacije možete se obratiti u šalter sali Općine Jablanica ili putem telefona 036/751-302.

Po ovlaštenju Općinskog načelnika
Broj:01-04-31/24 od 05.01.2024.god.      
                                                     
Dženan Mulahasanović dipl.ecc