Konkurs za dodjelu stipendija studentima i učenicima u školskoj 2021/2022 godini

Na osnovu člana 21.stav 1. Odluke o stipendijama Općine Jablanica-Prečišćeni tekst („Sl.glasnik općine Jablanica“, broj: 6/13), Komisija za stipendije na sjednici održanoj 02.11.2021. godine, r a s p i s u j e

K O N K U R S

za dodjelu stipendija studentima i učenicima  u školskoj 2021/2022 godini


Kompletan sadržaj konkursa možete preuzeti na ovom linku.

Odluke i obrasce možete preuzeti na ovom linku.