Javni poziv za dostavljanje prijava radi angažovanja fizičkog lica - Konsultanta za prilagodbu strateškog dokumenta u Općini Jablanica