Članak je filtriran: Septembar 2018

POZIV ZA UKLJUČIVANJE U REVIZIJU STRATEŠKOG PLANA RAZVOJA

Poštovani/na, Općina Jablanica je uz podršku Projekta integralnog lokanog razvoja (ILDP), Razvojnog programa Ujedinjenih naroda (UNDP) i Švicarske agencije za razvoj i saradnju, pokrenula proces revidiranja Strategije razvoja općine Jablanica.

OBAVJEŠTENJE STRUČNE SLUŽBE ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

Dana 19.09.2018.g. održana je XXVII (27) sjednica Kolegija Općinskog vijeća Jablanica. Kolegij Općinskog vijeća Jablanica je zaključio da se naredna redovna XXII (22) sjednica održi u oktobru mjesecu 2018.g., obzirom da po planu i programu rada Općinskog vijeća Jablanica za 2018.g. u mjesecu septembru i oktobru je predviđen mali broj tačaka dnevnog reda, ukupno 5 tačaka.

UDRUŽENJE “ŽENE ZA ŽENE INTERNACIONAL“ U POSJETI OPĆINI JABLANICA

Članice udruženja „Žene za žene International“ Sarajevo predvođene direktoricom Saidom Sarić i gošćama iz Velike Britanije  na čelu sa direktoricom  njihovog udruženja Britom Fernadez Smit posjetile su UŽ „Most“ Jablanica“, a u sklopu posjete Jablanici, posjetili su i Općinu Jablanica gdje ih je primio Općinski načelnik Salem Dedić. Razlog posjete Jablanici je snimanje dokumentarnog  filma od strane udruženja iz Sarajeva o ženama koje su učestvovale u njihovim zajedničkim projektima, među ostalim i ženama iz našeg grada.

HELP PODRŽAVA 20 JABLANIČKIH ŽENA U PROIZVODNJI I PRERADI HRANE

U sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica u utorak 18.9.2018. godine, Općinski načelnik Salem Dedić primio je predstavnike Organizacije NODAS (Udruženje za razvoj i afirmaciju društva)koji su,u saradnji sa  njemačkom organizacijom Help Hilfe zur Selbsthilfe e.V  predstavili projekat  koji planiraju implementirati na području općina Jablanica i Stolac.

Obavještenje za političke subjekte koji djeluju na području općine Jablanica

U skladu sa odredbama Odluke o komunalnom redu i komunalnoj higijeni („Službeni glasnik Općine Jablanica“, broj 4/10), obavještavaju se svi politički subjekti koji djeluju na području općine Jablanica, da je zabranjeno postavljanje plakata, oglasa i sličnih objava van dozvoljenih mjesta, kao i ispisivanje poruka bilo kog sadržaja, a naročito na fasadama, stalnim ogradama, potpornim zidovima, rasvjetnim stubovima, stubovima saobraćajne signalizacije i ostalim stubovima, energetskim i drugim postrojenjima i sl. objektima, kao i na trotoarima, bez odobrenja Službe za upravu za prostorno uređenje, građenje, zaštitu okoline i stambeno-komunalne poslove.

Konkurs za prijem odgajatelja u radni odnos

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Javna ustanova dječije obdanište „Pčelica „
Jablanica
Upravni odbor
Broj:388-1/18
Jablanica, 17.09.2018. godine

Na osnovu člana 30. Zakona o predškolskom odgoju ( Sl.novine HNK-a broj 5/2000 ), člana 26. Pravila Javne ustanove i Odluke  Upravnog odbora broj 382-1/18 od 10.09.2018. godine, Upravni odbor Javne ustanove dječije obdanište „Pčelica „ Jablanica raspisuje:


KONKURS
za prijem odgajatelja u radni odnos

ODRŽAN 47. I 48. SASTANAK IZVJEŠTAVANJA PO SISTEMU 48

U ponedjeljak17.09.2018. godine održani su 47. i 48. redovni  sastanci  izvještavanja po sistemu 48, kojem su prisustvovali Općinski načelnik, sekretar općinskog organa,  pomoćnici općinskog načelnika, službenici na sistemu 48, predstavnik JKP „Jablanica“ dd u stečaju, direktori JU i JP, a razmatrani su izvještaji i analiza zaključka sa predhodnog izvještavanja, te izvještaji i analiza o odgovorima na  pitanja zaprimljenih u Call centru za općinske službe, komunalnu inspekciju Općine Jablanica, JKP „Jablanica“ dd u stečaju za august 2018. godine, izvještaji općinskih službi za august 2018. te izvještaji JU i JP za august 2018.

„NAJBOLJI OKUSI JABLANICE“

U Gradskom parku Jablanica u petak, 14. septembra, održana je prva  manifestacija ''Najbolji okusi Jablanice'' – takmičenje u pripremi tradicionalnih jela sa ruralnih pdručja općine jablanica. Cilj manifestacije je kroz takmičarski duh predstaviti potencijal koji nudi općina Jablanica, a posebno njena ruralna područja, te predstaviti raznovrsnost proizvoda i upotrebe domaćih proizvoda u pripremi tradicionalnih jela. Manifestaciji koja ima ambicije da preraste u tradicionalnu, prisustvavali su  predstavnici UNDP-a, Općine Jablanica te privatnog, javnog i nevladinog sektora. Organizatori natjecanja su Udruženje žena MOST Jablanica i Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK Mostar, a ono je dio projekta ''Okusi Jablanice za ruralni razvoj''. Projekt je podržan kroz Regionalni program lokalne demokracije na zapadnom Balkanu – ReLOaD, kojeg financira Europska unija (EU), a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), priopćeno je iz LiNK-a.

REKONSTRUKCIJA KANALIZACIONE MREŽE VAN GRADSKOG PODRUČJA

Radnici preuzeća JKP „Jablanica“ dd u stečaju, kao podizvođač radova  preduzeću „Marlovprom“ d.o.o. Široki Brijeg,koje je izabrano kao najpovoljni ponuđač, proteklih dana na području naselja Zlate, izvode radove  na projektu rekonstrukcije kanalizacione mreže van gradskog područja.