Članak je filtriran: Juli 2017

Odluka o prestanku stanja prirodne nesreće na području Općine Jablanica

Na osnovu člana 29. tačka 7. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj 39/03, 22/06 i 43/10), člana 33 Pravilnika o načinu rada i funkcionisanja štabova i povjerenika civilne zaštite („Službene novine Federacije BiH“ broj: 77/06, 05/07 i 32/14), člana 41. Statuta Općine Jablanica („Službeni glasnik Općine Jablanica“ broj: 2/09 i 8/16,  Općinski načelnik na prijedlog Općinskog štaba civilne zaštite, donosi


ODLUKU
o prestanku stanja prirodne nesreće na području Općine Jablanica

Demant na izjavu gospodina Samira Agića

Demant na izjavu gospodina Samira Agića pomoćnika ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine za zaštitu i spašavanje, emitovanu u Dnevniku 3 Federalne televizije 21.7.2017. godine u cilju ispravnog izvještavanja i informisanja javnosti.

Informacija o stanju na požarištu na dan 21.07.2017. godine

Nakon jučerašnje cjelodnevne akcije na požarištu od ranih jutarnjih sati na požarištu je nastavljeno djelovanje pripadnika Federalne uprave civilne zaštite, šumara, planinara i GSS-a u cilju zaustavljanja prodora požarne linije na lokalitetu Veliko Sljeme i širem rejonu prema Plasi.

Odluka o proglašenju stanja prirodne nesreće na području Općine Jablanica

Na osnovu člana 29. tačka 7. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj 39/03, 22/06 i 43/10) i člana 41. Statuta Općine Jablanica („Službeni glasnik Općine Jablanica“ broj: 2/09 i 8/16,  Općinski načelnik na prijedlog Općinskog štaba civilne zaštite, donosi


ODLUKU
o proglašenju stanja prirodne nesreće na području Općine Jablanica

Informacija o stanju na požarištu 20.7.2017. godine

Od ranih jutarnjih sati na požarišta u rejonu Čvrsnice više od stotinu pripadnika Federalne uprave civilne zaštite, Općinske službe civilne zaštite, Općinske profesionalne vatrogasne jedinice, Profesionalne vatrogasne brigade Kantona Sarajevo, pripadnika šumarstva sa područja Općine Jablanica, planinara i GSS-a uspjeli su zaustaviti širenje požara u borovu šumu na platou Čvrsnice.