ZAVRŠENI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI SAOBRAĆAJNICE I UREĐENJE PUTA U NASELJU DOLJANKA

Nakon provedenih postupaka javne nabavke i potpisivanja konkurentskih ugovora, preduzeće „KOPEX DODIG“ d.o.o. Čitluk ovih dana završilo je radove na rekonstrukciji saobraćajnice M16.2- stara Općina, u Podružnici "E" MZ Jablanica 1. Krajem decembra prošle godine, završeni su i radovi na projektu Uređenje puta u naselju Doljanka-iza zgrade Stare Općine.

Cijena ugovorenih radova za projekat Rekonstrukcije saobraćajnice M16.2-Stara Općina iznosila je 34.752,51 KM sa PDV-om, a cijena ugovorenih radova  za projekat Uređenje puta u naselju Doljanka 49.584,60 KM sa PDV-om.
Za realizaciju ovih projekata bio je planiran iznos od 30.000,00 KM, a pošto je cilj da se ovakvi radovi realizuju u jednoj fazi obezbijeđena su dodatna sredstva. Oba projekta završena su u ugovorenom roku.