ZAŠTITA ŠKARPE LOKALNE SAOBRAĆAJNICE U NASELJU LUG

U naselju Lug, neposredno uz most „Gazela“,  izvode se zahtjevni radovi na zaštiti škarpe iznad  lokalne saobraćajnice koja ozbiljno ugrožava stanovnke, stambene objekte i saobraćaj u ovom jablaničkom naselju. Vrlo složene  radove izvodi preduzeće „AP Gradnja“ d.o.o. Jablanica a cijena ugovorenih radova iznosi 36.037,05 KM.

Usluge stručnog nadzora nad izvedenim radovima vrši preduzeće „PBP“ d.o.o. Konjic preko ovlaštenog nadzornog inžinjera.
Nakon pripremnih radova na raščišćavanju terena sa postavljanjem skele i zemljanih radova na iskopu materijala, te  čišćenju površine stijene  sa uočenom pukotinom, izvode se armirano-betonski radovi na podbetoniranju stijene, zatvaranje pukotina betonom, nanošenje torket cementnog maltera u dva sloja na armaturnu mrežu, bušenje rupa za ankere, injektiranje rupa i bušenje drenova za odvod vode. Rok za izvođenje radova je 30 dana, a sredstva je osigurala općina Jablanica.