ODRŽAN SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA UDRUŽENJA ZA PODUZETNIŠTVO I POSAO LiNK PO PITANJU APLICIRANJA NA NOVI JAVNI POZIV EU

Danas je, u Sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, Općinski načelnik Damir Šabanović, zajedno sa pomoćnicima načelnika u Službi za lokalni ekonomski razvoj i investicije, finansije i trezor Amelom Muratović i Službi za civilnu i protivpožarnu zaštitu Omerom Nezirićem, održao sastanak sa predstavnicima Udruženja za poduzetništvo i posao (LiNK) iz Mostara, a vezano za aplikaciju za novi javni poziv EU za Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru.


Ovom prilikom predstavnici LiNK-a upoznali su Općinskog načelnika sa novim javnim pozivom koji je objavila Evropska unija za BiH i Crnu Goru kroz EU fondove, te predložili saradnju Općine Jablanica i LiNK-a na aplikacija za ovaj projekat kroz dva LOTA i to: LOT 1. - Zaštita od požara i prevencija, u kojem bi nosilac projekta bila Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNK, partner LiNK, a Općina Jablanica pridruženi partner, dok bi kroz LOT 2.  - „Kreativne industrije za zapošljavanje bez granica“ Općina bila nositelj projekta, a LiNK tehnički sekreterijat.
Općinski načelnik i pomoćnici načelnika su iskazali spremnost i zainteresiranost da Općina Jablanica bude aplikant na ovim projektima, kroz učešće u sufinansiranju istih.