Rekonstrukcija gradskog vodovoda na Gornjoj Koloniji

Na osnovu provedenog konkurentskog postupka javne nabavke  preduzeće „Gradnja- Konjic“ d.o.o. Konjic izvodi radove na projektu rekonstrukcije gradskog vodovoda na lokalitetu Gornja Kolonija.

Vrijednost ugovorenih radova iznosi 68.302,26 KM sa PDV-om, a rok za izvođenje radova je 60 dana. Na terenu se izvode pripremni, zemljani, betonski, montažerski i ostali radovi.
Nadzor nad projektom vrši nadležna općinska služba.