POTPISAN PROTOKOL O PREVENCIJI EKSPLOATACIJE DJECE U OPĆINI JABLANICA

U Sali za sastanke Općinskog vijeća Jablanica, u ponedjeljak 7.6.2022. godine, u organizaciji  društvene  organizacije „Zemlja djece“ u Bosni i Hercegovini sa sjedištem u  Tuzli, Općinski načelnik  Damir Šabanović u ime Općine Jablanica i predstavnici JU Centra za socijalni rad Jablanica, Policijske stanice Jablanica, JZU Dom zdravlja Jablanica, JU Dječijeg obdaništa „Pčelica“ Jablanica, JU OŠ „Suljo Čilić“ Jablanica, JU Srednja škola Jablanica i Omladinskog kluba „Pod istim suncem“ Jablanica, potpisali su  Protokol za prevenciju i postupanje u slučajevima prosjačenja i svih drugih oblika eksploatacije djece u općini Jablanica.

Protokol za prevenciju i postupanje u slučajevima prosjačenja i svih drugih oblika eksploatacije djece je razvijen u okviru projekta Jačanje lokalnih kapaciteta za borbu protiv trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini koji se implementira od strane „World Vision“ u Bosni i Hercegovini, organizacije „Zemlja djece“ u Bosni i Hercegovini i romskog informativnog centra „Kali Sara“ Sarajevo, a podržan je od strane Vlade SAD-a.
Potpisanim Protokolom utvrđuje se hodogram postupanja kada, kako i na koji način određena ustanova treba da poduzima određene radnje u prevenciji i u proaktivnoj identifikaciji djece koja su potencijalne žrtve trgovine ljudima. Protokol nije samo u službi zaštite djece kao potencijalnih žrtava trgovine ljudima nego i u zaštiti profesionalaca koji rade s djecom i za djecu zato što po prvi puta imaju jasno definirane uloge i odgovornosti u smislu postupanja kada je riječ o sumnji na trgovinu djecom. Smisao ovog Protokola je da uspostavi koordinaciju svih institucija i ustanova kada je riječ o suzbijanju trgovine ljudima, da se jasno zna čija je uloga, gdje se završavaju nadležnosti jedne institucije i ustanove i gdje nastupa odgovornost druge institucije.