POTPISAN SPORAZUM O PROJEKTU „PČELARSTVO I RURALNI RAZVOJ“

Muslim Aid  Association u saradnji sa Općinom Jablanica, odnosno  Savezom poljoprivrednih udruženja Jablanica planira implementirati projekt „Pčelarstvo i ruralni razvoj".  Slijedom toga, u četvrtak 9.3.2023. godine, Općinski načelnik Damir Šabanović i Edina Šehić Saliji potpisali su Sporazum o realizaciji  sufinansiranog projekta  koji će osigurati osnovne resurse  i vještine socijalno marginaliziranim porodicama koji žive u ruralnim područjima, kako bi mogli poboljšati kvalitetu vlastitog života i kroz izgradnju infrastruktrukture ekonomski osnažiti udruženje pčelara. Projekat će biti realizovan u periodu od marta 2023 do novembra 2024.godine.

Kroz projekat će biti podržano 10 direktnih korisnika. Projektom se želi osnažiti pčelare kroz donaciju start-up opreme sa naglaskom na mlade osobe, žene i nezaposlene osobe, jačati pčelarsku zadrugu sa tehnološkim i „KNOW HOW“ rješenjima i  unaprijediti znanja i vještina kroz tematske edukacije pčelara, poljoprivrednih proizvođača i učenika o pčelarstvu, značaju pčela i medu kao namirnici.
 Ovim projektom Muslim Aid će zajedno sa Općinom Jablanica  donirati osam  košnica (pet košnica sa pčelama i tri košnice dodatno sa opremom) i dodatnom opremom po jednom korisniku, donirati  liniju za proizvodnju pogača za pčele za Savez poljoprivrednih udruženja Jablanica, educirati pčelare, poljoprivredne proizvođače i učenike na teme iz pčelarstva i zaštite pčela, obezbjediti učešće i predstaviti Udruženje  i jablaničke pčelare na sajmu. Ukupni orjentacioni  iznos Projekta  je 97. 869,00 KM.