ODRŽANA PREZENTACIJA PILOT PROJEKTA SISTEMA RANOG UPOZORAVANJA NA POŽARE U JABLANICI

U sali za sjednice OV Jablanica, u petak 21.6.2024. godine, održana je prezentacija projekta F.I.R.E.S.: Inovativni pristupi za klimatsku otpornost kroz sistem ranog upozorenja od požara, sufinansiranog od  Ministarstva vanjskih poslova Republike Češke, Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša HNK, općine Jablanica i Međunarodne nevladine organizacije People in Need.

Ministar trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanskog kantona Emil Balavac i načelnik Općine Jablanice Damir Šabanović, demonstrirali su tehnologiju sistema ranog upozoravanja za unapređenje mjera prevencije požara u općini Jablanica i Hercegovačko-neretvanskom kanton, te upoznali prisutne sa rizicima sa kojima se susreću stanovnici Jablanice i kantona tokom perioda ekstremnih vrućina,  kao i posljedicama razornih požara.
Ovaj projekt uključuje implementaciju niza naprednih tehnologija za otkrivanje, nadgledanje i reagovanje na potencijalne izvore požara u ranoj fazi. Zajedno s dronovima, kamerama visoke rezolucije i softverom za slanje SMS poruka, inovativni sistem ranog upozoravanja, ima za cilj spriječiti širenje šumskih požara te zaštititi živote, imovinu i prirodne resurse.

Senzori se trenutno testiraju u gradskom parku, a nakon faze testiranja bit će postavljeni i na područje Parka prirode Blidinje.
Pilot projekt u Jablanici, kako je istaknuto, služi kao potencijalni model za prevenciju šumskih požara i prilagodbu klimatskim promjenama, ne samo za lokalnu zajednicu, već i za cijelu regiju.

Nakon predstavljanja projekta, Međunarodna nevladina organizacija People in Need  potpisala je Memorandum o razumijevanju s Ministarstvom trgovine, turizma i zaštite okoliša HNK, Gradom Konjicom i Gradom Trebinjem, kako bi sarađivali na mogućem širenju projekta F.I.R.E.S.