ODRŽANA JAVNA RASPRAVA O NACRTU REGULACIONOG PLANA „GORNJA KOLONIJA“

U Kino Sali Jablanica u četvrtak, 08.10.2020. godine u 11,00 sati, održana je Javna rasprava o Nacrtu Regulacionog plana „Gornja kolonija“ za Mjesnu zajednicu Jablanica II, kao i Centralna javna rasprava koja je održana u 12,00 sati, a shodno Odluci Općinskog vijeća Jablanica od 24.09.2020. godine o usvajanju Nacrta Regulacionog plana „Gornja kolonija“, kojom je određeno održavanje javne rasprave u trajanju od 30 dana.


Uvodne napomene, u ime nosioca pripreme dokumenta, dao je Stručni savjetnik za pravne poslove u Službi za prostorno uređenje, građenje, zaštitu okoline i stambeno-komunalne poslove Nermin Kovačević, a ispred nosioca izrade dokumenta prisutnima se obratio Džanan Kovačić.
Svi oni koji nisu učestvovali na današnjoj javnoj raspravi: građani, udruženja građana, javna preduzeća, ustanove, pravna i fizička lica, političke organizacije i svi zainteresovani subjekti, svoje pismene prijedloge, primjedbe i sugestije mogu dostaviti Službi za upravu za prostorno uređenje, građenje, zaštitu okoline, stambeno-komunalne poslove ili u Šalter-salu općine Jablanica, šalter broj  1. do 25.10.2020. godine, kada se zaključuje javna rasprava.
Nacrt Odluke se može preuzeti na službenoj web stranici Općine Jablanica (www.jablanica.ba).


Služba za upravu za prostorno uređenje, građenje,
zaštitu okoline  i stambeno-komunalne poslove