ODRŽANA CENTRALNA JAVNA RASPRAVA O NACRTU ODLUKE O RADNOM VREMENU TRGOVAČKIH, UGOSTITELJSKIH OBRTNIČKIH I SRODNIH RADNJI I DJELATNOSTI NA PODRUČJU OPĆINE JABLANICA

Centralna javna rasprava o Nacrtu Odluke radnom vremenu trgovačkih, ugostiteljskih, obrtničkih i srodnih radnji i djeltanosti na području općine Jablanica u organizaciji Službe za za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu, socijalna pitanja i zajedničke poslove, kao nosioca izrade dokumenta, održana je u četvrtak 16.11.2023. godine u Sali za sjednice Općinskog vijeća općine Jablanica.

Raspravi su prisustvovali  privrednici, predstavnici udruženja privrednika, Općinski načelnik, predsjedavajući Općinskog vijeća, vijećnici, i pomoćnici općinskog načelnika, općinski službenici i zainteresovani građani. Svi prijedlozi i sugestije na Nacrt Odluke radnom vremenu trgovačkih, ugostiteljskih, obrtničkih i srodnih radnji i djeltanosti na području općine Jablanica, koji će biti uzeti u razmatranje prilikom utvrđivanja prijedloga  Odluke.
 Dodatni prijedlozi, primjedbe i sugestije vezane za Nacrtu Odluke radnom vremenu trgovačkih, ugostiteljskih, obrtničkih i srodnih radnji i djeltanosti na području općine Jablanica, po mogućnosti uz obrazloženje i u pismenoj formi, mogu se dostaviti Službi za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu, socijalna pitanja i zajedničke poslove općine Jablanica ili putem šalter sale općine Jablanica, šalter broj 1., zaključno sa 20.11.2023. godine.