ODRŽANA 42. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA JABLANICA

Sjednica je održana dana 27.06.2024. godine (četvrtak), u Sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 09,00 sati, a završena u 15,20 sati. Sjednici je prisustvovalo 19 vijećnika. Na sjednici je utvrđen slijedeći

D N E V N I   R E D

AD1 Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice Općinskog vijeća
AD2 Informacija o realizaciji zaključaka Općinskog vijeća
AD3 Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta općine Jablanica za 2024. godinu – donesena
AD4 Odluka o privremenoj odgodi pokretanja izvršnog postupka protiv Granit d.d. Jablanica u stečaju - donesena
AD5 Rješenje o imenovanju Upravnog odbora JZU “Dom zdravlja” Jablanica – nije doneseno
AD6 Rasprava o Zaključku Vijeća za implementaciju – vođena rasprava
AD7 Rasprava o informacijama – vođena rasprava
- Dokument okvirnog Budžeta općine Jablanica 2025.-2027. godina
- Informacija o stanju  u oblasti boračko – invalidske zaštite i prijedlog mjera
- Informacija o aktivnostima Savjeta MZ-a i podružnica – provedba projekta UNDP “Jačanje uloge MZ-e u BiH” i provedbu “Operativnog plana vizije MZ”.
- Informacija o saradnji sa drugim općinama, međunarodnoj saradnji i saradnji sa dijasporom.