OBAVJEŠTENJE O POTPISIVANJU UGOVORA ZA RJEŠAVANJE STAMBENIH POTREBA BORAČKIH POPULACIJA

U skladu sa Odlukom o raspodjeli sredstva za rješavanje stambenih potreba boračkih populacija za 2020. godinu iz Budžeta Općine Jablanica, koju je donijelo Općinsko vijeće  Jablanica na  svojoj 42. sjednici održanoj 24.09.2020. godine,  Općinski načelnik će u petak 02.10.2020. godine u 9,00 sati, u Sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica izvršiti  potpisivanje  11 ugovora sa pripadnicima boračkih populacija.