NAČELNIK DAMIR ŠABANOVIĆ UČESTVOVAO U RADU REGIONALNE KONFERENCIJE NA TEMU SMANJENJE RIZIKA OD KATASTROFA

U okviru projekta PREPS, u četvrtak 01.12.2022. godine Općinski načelnik Damir Šabanović je prisustvovao Regionalnoj Konferenciji u Bijeljini na temu smanjenja rizika od katastrofa u lokalnim zajednicama koju su organizovali Catholic relief services (CRS) i partneri u Srbiji (Caritas Srbije i čovjekoljublje).

Konferencija je imala za cilj razmjenu iskustava iz Bosne i Hercegovine i Srbije u pogledu  jačanja efikasnosti sistema zaštite i spašavanja, kroz primjenu mjera smanjenja rizika od katastrofa između dvije zemlje.
Na Konferenciji su sublimirana  različita  iskustva o funkcionisanju sistema zaštite i spašavanja, koja su na kraju konferencije  predstavljena u formi zaključka i preporuka  za poboljšanje navedenog sistema.
Projekat Jačanje otpornosti na prirodne katastrofe i unapređenje strategija pripravnosti (PREPS) u Bosni i Hercegovini i Srbiji, koji sufinansira USAID, a implementira CRS provodi se od oktobra 2020. godine. Općina Jablanica sa još pet općina iz Bosne i Hercegovine učestvuje u realizaciji navedenog projekta.