MUFTIJA MOSTARSKI SALEM-EF. DEDOVIĆ POSJETIO OPĆINU JABLANICA

Muftija mostarski Salem ef.Dedović sa saradnicima i predstavnicima  Medžlisa IZ Jablanica, u srijedu 17.11.2021. godine, posjetio je Općinu Jablanica i Općinskog načelnika Damira Šabanovića.

Tom prilikom, istaknuta je uspješna saradnja organa IZ u Jablanici i Općine Jablanica sa tendencijom da u narednom periodu, ta saradnja još napreduje. Općinski načelnik Damir Šabanović upoznao je visokog gosta o aktuelnoj društveno-političkoj i privrednoj situaciji na području općine Jablanica i aktivnostima koje se poduzimaju u cilju poboljšanja kvalitete života i razvoja općine Jablanica u cjelini.