CERTIFIKACIJSKI AUDIT ISO STANDARDA 9001:2015 U OPĆINI JABLANICA

U općini Jablanica tokom 10. i 11. 9. 2019. godine održava se  certifikacijski audit  međunarodnog ISO standarda kvaliteta  9001:2015 koji provodi certifikacijska kuća Biro Veritas iz Rijeke, Republika Hrvatska.

Tim povodom Općinski načelnik Salem Dedić sa Sekretarom općinskog organa i Pomoćnicima načelnika održao je  prvi radni sastanak sa  voditeljem tima Vladom Ivankovićem koji će tokom svog dvodnevnog boravka obraditi  nekoliko tema  koje se odnose na novouspostavljeni međunarodni  sistem kvaliteta ISO 9001:2015. Cilj certifikaciskog audita je utvrditi da je sistem upravljanja odgovarajući svim zahtjevima auditirane norme,  utvrditi da je javni organ uspješno implementirao planirane dogovore, utvrditi da je sistem upravljanja sposoban provoditi politiku i ciljeve organizacije te ocjeniti da djelovanja sistema upravljanja koja osigurava javni organ,  ispunjava zakonske, regulatorne i ugovorne uslove, te  odrediti područja na kojima su moguća poboljšanja sistema upravljanja kvalitetom usluga. Tokom drugog dana audita, planiran je završni sastanak i prezentacija preliminarnog izvještaja auditora.