RANG LISTA PROJEKTNIH PRIJEDLOGA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA (OCD ) PO OSNOVU JAVNOG POZIVA U SKLOPU RELOAD PROJEKTA ZA OPĆINU JABLANICA

Javni poziv za općinu Jablanica za dostavljanje projektnih prijedloga za organizacije civilnog društva (OCD) u sklopu RELOAD projekta trajao je  od 07. septembra - do 04. Oktobra 2017. godine. Nakon evaluacije projektnih prijedloga sačinjena je rang lista koja se nalazi u prilogu.

ReLOaD je regionalni projekat kojeg finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u šest zemalja Zapadnog Balkana i to: Albanija, bivša jugoslovenska Republika Makedonija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo* i Srbija. Projekat je počeo 1. februara, 2017. godine i tokom naredne tri godine cilj projekta je dalje jačanje partnerstva između jedinica lokalne samouprave (JLS) i civilnog društva širenjem transparentnog pristupa finansiranja organizacija civilnog društva (OCD) iz budžeta JLS u skladu sa strateškim prioritetima i potrebama stanovništva u zajednicama.
Odabrano je prvih 10 jedinica lokalne samouprave (JLS) sa kojima će se realizirati aktivnosti u Bosni i Hercegovini i to su: Banjaluka, Bijeljina, Jablanica, Maglaj, Stari Grad Sarajevo, Teslić, Tešanj, Travnik, Trebinje i Tuzla.
Općina Jablanica i projekat ReLOaD je pozvala sve organizacije civilnog društva (OCD)/nevladine organizacije (NVO) iz Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima općine Jablanica iz sljedećih prioritetnih oblasti: obrazovanje, kultura,  zaštita okoliša,  turizam, zapošljavanje, sport,  socijalna politika.
Iznosi sredstava za odobrene projekte iznose  od 10.000 KM do 70.000 KM.

 

 

 

 

 ____________________________________
1*Ova oznaka ne dovodi u pitanje stavove o statusu i u skladu je sa Rezolucijom UNSCR 1244/1999 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o kosovskoj Deklaraciji o nezavisnosti.