ZAVRŠENI RADOVI NA UREĐENJU IZOLATORIJA ZA SMJEŠTAJ OBOLJELIH OD CORONA VIRUSA (COVID-19)

U skladu sa zahtjevom JZU „Dom zdravlja“ Jablanica za obezbjeđenje prostora za smještaj lakše i srednje oboljelih slučajeva od Corona virusa (COVID 19), a na osnovu naredbe Općinskog štaba civilne zaštite, u prethodnih 15 dana izvršena je obnova i rekonstrukcija Bloka samaca na Gornjoj Koloniji, koji je određen kao prostor za Izolatorij.

Obnovu prostora vršili su uposlenici Podružnice HE na Neretvi Jablanica i to poslove krečenja gornjeg sprata i uređenje elektro instalacija u kompletnom objektu.
Radove na rekonstrukciji vodovodne i kanalizacione mreže, uređenje donjeg dijela objekta, probijanje posebnog ulaza u objekat i pregradu sa vratima za medicinsko osoblje, radilo je J.K.P.“Jablanica“ dd u stečaju Jablanica.
Nabavku građevinskog materijala, kompletne opreme za smještaj u 12 prostorija i to za 32 kreveta za bolesnike i 2 kreveta za prostoriju za medicinsko osoblje, obezbijedio je Općinski štab civilne zaštite.
Poslove uređenje Bloka samaca koordinirala je odgovorna osoba ispred Službe za upravu za prostorno uređenje, građenje, zaštitu okoline i stambeno-komunalne poslove u saradnji sa direktorom JZU „Dom zdravlja“ Jablanica.
Nakon izvođenja svih radova za moguće korištenje ovog prostora za potrebe Izolatorija, svoje pozitivno mišljenje, obilaskom objekta sa članovima Općinskog štaba civilne zaštite i direktorom JZU „Dom zdravlja“ Jablanica Dr. Jusufom Avdićem, dao je i direktor Zavoda za javno zdravstvo HNK Prim. Dr. Nermin Avdić.
Općinski štab civilne zaštite imao je obavezu finansijskog ulaganja u rekonstrukciju kompletnog objekta, kako bi isti zadovoljio uslove korištenje za potrebe Izolatorija, te nabavku kompletne opreme, čišćenja i drugih usluga za što je izdvojeno oko 15.000,00 KM.
U narednom periodu, a u skladu sa situacijom na području općine Jablanica, Općinski štab civilne zaštite će sa JZU „Dom zdravlja“ Jablanica dogovoriti sve dalje aktivnosti ukoliko se ukaže potrebe za korištenje Izolatorija za smještaj lakše i srednje oboljelih od Corona virusa (COVID-19).