OPĆINA JABLANICA IMA NAJBOLJI SISTEM INTEGRISANOG RAZVOJA U BIH U 2018. GODINI


Ovo značajno priznanje  stiglo je od Projekta integralnog lokanog razvoja (ILDP), Razvojnog programa Ujedinjenih naroda (UNDP) i Švicarske agencije za razvoj i saradnju, postignuto u konkurenciji 22 lokalne samouprave  u BiH uključene u ovaj projekat.

U obrazloženju priznanja se kaže: „ ...Prema  konačnim  rezultatima izvršenih procjena  kapaciteta za upravljanje lokalnim razvojem  Općina Jablanica  ima najbolji sistem integrisanog razvoja u BiH u 2018. godini. Općina Jablanica  je svojim uspješnim i kvalitetnim radom ostvarila značajan napredak u uspostavi  efikasnog sistema za upravljanje lokalnim razvojem u posljednje dvije godine te je zasluženo ostvarila pravo  na dodjelu granta u ukupnom iznosu od 70,000.00 USD.“
Kao što je poznato, Projekat integralnog lokanog razvoja (ILDP) pruža podršku partnerskim jedinicama lokalne samouprave u planiranju i upravljanju razvojem gdje je jedna od aktivnosti bila i podrška izradi strategije  razvoja, njenoj implementaciji te procjeni kapaciteta partnerskih općina i gradova u provođenju procesa za strateško planiranje i upravljanje lokalnim razvojem (ULR). Počevši od 2016. godine, procjena kapaciteta se vrši svake godine kako bi se ocjenio napredak u procesu upravljanja razvojem.
Općina Jablanica je uz podršku Projekta integralnog lokanog razvoja (ILDP), Razvojnog programa Ujedinjenih naroda (UNDP) i Švicarske agencije za razvoj i saradnju, pokrenula proces revidiranja Strategije razvoja općine Jablanica na čijem je čelu bio Općinski razvojni tim (ORT) koji je koordinirao rad Sektorskih grupa i Partnerske grupe tokom 2018. godine. Općinsko vijeće Jablanica je na svojoj 25. Sjednici, održanoj 29.01.2019. usvojilo Integralnu strategiju razvoja Općine Jablanica 2014-2023.g.–revidirana za period 2019-2023.,  i  Izmjene i dopune Operativnog plana implementacije Integralne strategije razvoja općine Jablanica za 2019. godinu sa programom realizacije kapitalnih investicija.

U prilogu obavjest  voditeljice ILDP projekata od 02.04.2019.  upućene Općinskom načelniku o proglašenju  Općine Jablanica  kao lokalne samouprave sa  najbolje uređenim sistemom  integrisanog razvoja u BiH.