Obavještenje o edukacijama poljoprivrednika

Obavještavaju se svi poljoprivredni proizvođači, kao i ostale zainteresovane osobe sa područja općine Jablanica da Općina Jablanica u saradnji sa Federalnim agromediteranskim zavodom Mostar i Savezom poljoprivrednih udruženja Jablanica organizuje edukaciju na temu „Rezidba voća“.

Edukacija će se održati 06.02.2024. godine (utorak), sa početkom u 11.00 sati u MZ Slatina, na voćnjaku kod gospodina Šabana Kurića. U slučaju loših vremenskih uslova planirana edukacija će se pomjeriti za drugi dan o čemu ćete biti naknadno obavješteni.

Cilj edukacije je da se poljoprivrednim proizvođačima, kao i svim zainteresovanim na praktičan način pokaže kako se vrši pravilna rezidba voća.

POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA
 Aldin Širić, dipl.pravnik