Konačna rang lista pravnih i fizičkih lica po javnom pozivu za subvencioniranje privrednih subjekata