Obavještenje o postupku javne nabavke broj: 01-11-344/23 od 09.02.2023. godine

Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 4/23 – Izrada studije opravdanosti izgradnje podzemne garaže u naselju Rasadnik

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 4/23 – Izrada studije opravdanosti izgradnje podzemne garaže u naselju Rasadnik – Obavještenja o nabavci broj: 753-7-2-28-3-6/23 od 09.02.2023. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.


Broj: 01-11-344/23
Jablanica, 09.02.2023. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Damir Šabanović, s.r.