Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda 41/22 – Rekonstrukcija pitke i industrijske vode na lokalitetu Gornja Kolonija

Obavještenje o postupku javne nabavke

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda 41/22 – Rekonstrukcija pitke i industrijske vode na lokalitetu Gornja Kolonija – Obavještenja o nabavci broj: 753-7-3-190-3-51/22 od 11.11.2022. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.

Broj: 01-11-2668/22
Jablanica, 11.11.2022. godine


OPĆINSKI NAČELNIK
Damir Šabanović, s.r.