Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda 29/22 – Uređenje gradskog groblja Harem Jasen

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 29/22 – Uređenje gradskog groblja Harem Jasen– Obavještenja o nabavci broj: 753-7-3-152-3-34/22 od 05.09.2022. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.

Broj: 01-11-2029/22
Jablanica, 05.09.2022. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Damir Šabanović, s.r.