Obavještenje o nabavci broj 753-7-3-125-3-28/22 od 06.07.2022. godine.

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 24/22 – Uređenje gradskog groblja Harem Jasen– Obavještenja o nabavci broj: 753-7-3-125-3-28/22 od 06.07.2022. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.

Broj: 01-11-1663/22
Jablanica, 07.07.2022. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Damir Šabanović, s.r.