Obavještenje o PJN broj 753-1-3-75-3-32/21 od 04.11.2021. godine.

Općina Jablanica je raspisala otvoreni postupak javne nabavke – Otvoreni postupak 2/21 – Rekonstrukcija vodovoda u naselju Donje Paprasko – Obavještenja o nabavci broj: 753-1-3-75-3-32/21 od 04.11.2021. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu E-nabavke.

Broj: 01-11-2244/21
Jablanica, 04.11.2021. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Damir Šabanović, s.r.