Članak je filtriran: Decembar 2017

OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI - NACRT BUDŽETA

Obavještavaju se građani, udruženja građana, javna preduzeća i ustanove, pravna i fizička lica, političke organizacije i svi zainteresovani subjekti, da je u skladu sa Zaključcima Općinskog vijeća Općine Jablanica broj: 02-02-2740-1/17-XIII, broj: 02-02-2740-2/17-XIII i 02-02-2740-3/17-XIII od 30.11.2017. godine otvorena javna rasprava od 01.12. do 20.12.2017. godine o:
    • BUDŽETU – PRORAČUNU OPĆINE JABLANICA ZA 2018. GODINU – NACRT
    • ODLUCI O IZVRŠENJU BUDŽETA – PRORAČUNA OPĆINE JABLANICA ZA 2018. GODINU – NACRT
    • OPERATIVNOM PLANU IMPLEMENTACIJE INTEGRALNE STRATEGIJE RAZVOJA OPĆINE JABLANICA SA PLANOM KAPITALNIH INVESTICIJA ZA 2018. GODINU (AKCIONI PLAN ZA 2018. GODINU)  – NACRT