Članak je filtriran: Oktobar 2017

Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i dva člana Nadzornog odbora JP „RTV Jablanica“ d.o.o. Jablanica

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj: 12/03, 34/03 i 65/13), člana 18. Statuta općine Jablanica (“Službeni glasnik općine Jablanica”, broj: 2/09 i 8/16) i člana 9. Odluke o postupku imenovanja upravnih odbora subjekata čiji je osnivač Općina Jablanica i kriteriji za izbor i ocjenjivanje kandidata za imenovanje ( «Službeni glasnik Općine Jablanica», broj: 6/13 ), a shodno Odluci o objavljivanju Javnog oglasa za imenovanje članova Nadzornog odbora JP „RTV Jablanica“ d.o.o. Jablanica donesenoj na XII sjednici održanoj 26.10.2017. godine, Općinsko vijeće, o b j a v lj u j e


J A V N I  O G L A S
za  izbor i imenovanje predsjednika i dva člana Nadzornog odbora
JP „RTV Jablanica“ d.o.o. Jablanica

REALIZACIJA PROJEKTA „PODRŠKA LOKALNIM PARTNERSTVIMA ZA ZAPOŠLJAVANJE U BIH“

U okviru projekta „Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini,“ predstavnici Općine Jablanica, Regionalne razvojne agencije REDAH iz Mostara i predstavnici Udruženja privrednika Jablanica danas, 26.10.2017. godine, u maloj Sali za sjednice Općine Jablanica razgovarali su o mogućnostima apliciranja za II krug projekta koji se odnosi na  dokvalifikaciju i prekvalifikacije radnika u obradi kamena.

DELEGACIJA OPĆINE JABLANICA NA OBILJEŽAVANJU DANA OPŠTINE INĐIJA

Na poziv opštine Inđija, a u  povodu 22. oktobra-Dana oslobođenja grada Inđije i 73 godine oslobođenja od okupatorskih vlasti u Drugom svjetskom ratu, delegacija općine Jablanica: zamjenik predsjedavajućeg Općinskog vijeća Jablanica Emrudin Bešić, vijećnik Đemal Macić i sekretar općinskog organa uprave Općine Jablanica Dženan Mulahasanović, prisustvovala je programu obilježavanja grada pobratima Inđije u R Srbiji.

PRIJEM ZA UČENIKE OSNOVNE ŠKOLE KOJI SU OSTVARILI II MJESTO IZ EDUKACIJSKE ROBOTIKE NA MEĐUNARODNOM PRVENSTVU

Općinski načelnik Salem Dedić je u povodu velikog uspjeha i osvajanja drugog mjesta ma međunarodnom takmičenju iz edukacijske robotike za osnovne i srednje škole održanog 23.9.2017. godine u Zagrebu priredio prijem za učenike Osnovne škole "Suljo Čilić": Begović Jasminu, Đelmo Edija, Malanović Džejlu,  nastavnika-mentora Adisa Piriju i direktora škole Edina Idrizovića.

ZAKAZANA XII SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Na osnovu člana 18. stav 2.  i  člana 71. stav 1. Poslovnika o radu Općinskog vijeća  Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”,  broj: 4/09, 7/10, 7/15 i 8/16), Predsjedavajući Općinskog vijeća Mate Mijić  sazvao je  12. Sjednicu Općinskog vijeća Jablanica. Sjednica će se održati u četvrtak 26.10.2017. godine, u sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 9,00 sati.

INFORMATIVNE TABLE NA ULAZIMA U GRAD

Kao nosilac BFC (Business Friendly Certification) certifikata Općina Jablanica-općina sa povoljnim poslovnim okruženjem,  a  u skladu sa Planom  promocije privrednih potencijala Općine Jablanica sa mehanizmima distribucije za 2017. godinu, na ulazima u grad Jablanicu iz pravaca:  Mostara, prije krivine na Kovačevinama, iz pravca Prozora kod mosta na Doljanci i iz pravca Sarajeva kod mosta preko starog korita Neretve, postavljene su informativne table, namjenjene svim potencijalnim investitorima i prolaznicima na kojima se uz dobrodošlicu ističe logo BFC certifikata i novi logotip  i slogan: Jablanica-ljepota zapisana u kamenu. BFC  certifikat na tabli potvrđuje da je općina Jablanica pogodna za investiranje i da je karakterizira povoljno poslovno okruženje.

REALIZOVANI PROJEKTI NA POSLOVNOM DIJELU SPORTSKOG CENTRA JABLANICA

U sklopu potpune realizacije strateškog projekta, završetka poslovnog dijela Sportskog centra Jablanica, tehničkim prijemom radova, okončano je nekoliko ugovorenih postupaka javne nabavke: izrada fasade i fasadnih otvora na sjevernom dijelu sportske dvorane, izgradnja fasadne rasvjete na sportskoj dvorani i izrada limenih opšava na fasadi sportske dvorane.