ODRŽANA KONSTITUIRAJUĆA (I) SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA 2016-2020

Sjednica je održana u srijedu 30.11.2016. godine , u sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 10,00 sati, a završena u 11,20 sati. Sjednica je otpočela intoniranjem himne Bosne i Hercegovine, a sjednicom je predsjedavao, dosadašnji predsjedavajući Općinskog vijeća Damir Šabanović.

Za sjednicu je predložen i usvojen slijedeći

D N E V N I R E D

AD-1, Informacija o preuzimanju dužosti Općinskog načelnika
- Kratku informaciju o službenim rezultatima CIK-a izboru za funkciju Općinskog načelnika u općini Jablanica, obrazložila (po ovlaštenju) Belma Ćemić.
-Općinski načelnik SalemDedić iskoristio je priliku da se još jedanput zahvali svim građanima Jablanice koji su mu ukazali povjerenje, te čestitao novoizabranim vijećnicima na izboru, pozvavši ih da rade u interesu građana Jablanice.
AD-2,Verifikacija mandata vijećnika
a) Izbor verifikacione komisije - izabrana: Edin Idrizović, Džemal Macić i Sedina Halebić
b) Verifikacija mandata – donijeta Odluka o verifikaciji mandata vijećnika OV-a
c) Svečana izjava-data svečana izjava
AD-3, Izbor stalnih komisija Općinskog vijeća
- Komisija za izbor, imenovanja i mandatno – imunitetska pitanja- donijeta Odluka: sastav Edin Idrizović,Mate Mijić i Šefik Gusić
- Komisija za statutarna pitanja i propise – donijeta Odluka: Alma Gabela, Sedina Halebić i Mustafa Nezirić
AD-4, Izbor predsjedavajućeg Općinskog vijeća – izabran Mate Mijić
AD-5, Izbor zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća – izabran Emrudin Bešić