Zbor građana MZ Glogošnica Podružnica Ravna

MJESNA ZAJEDNICA GLOGOŠNICA
PODRUŽNICA RAVNA

Na osnovu člana 13. Statuta mjesne zajednice („Službeni glasnik općine Jablanica“, broj: 6/10) predsjednik podružnice Ravna saziva:

ZBOR GRAĐANA

Obavještavaju se građani MZ GLOGOŠNICA podružnica Ravna  da će se dana  06.12.2021. godine (ponedjeljak) u 20,00 sati održati zbor građana u prostorijama Osnovne škole.


D N E V N I  R E D:
1. Izbor članova radnog Predsjedništva
2. Izbor Verifikacione komisije
3. Izbor zapisničara i ovjerivača zapisnika
4. Utvrđivanje kandidatske liste za članove Odbora podružnice
5. Izbor članova biračkog odbora u podružnici i mobilnih timova

Zbog važnosti dnevnog reda, molimo Vas da u što većem broju prisustvujete sastanku zbora građana uz poštivanje važećih higijensko-epidemioloških mjera propisanih od strane nadležnih organa.

ODBOR PODRUŽNICE