Upozorenje o preduzimanju preventivnih mjera zaštite od požara

Procjenjujući da postoji povećana opasnost od izbijanja požara koje mogu izazvati ljudi nepažnjom i neodgovornim ponašanjem (naročito prilikom čišćenja okućnica i poljoprivrednih posjeda i boravaka u prirodi), Služba civilne i protivpožarne zaštite Općine Jablanica izdala je „Upozorenje o preduzimanju preventivnih mjera zaštite od požara“.

Upozoravaju  se  stanovnici općine Jablanica da se ne služe vatrom prilikom čišćenja okućnica i obradivih površina od korova, otpada, nepokošene trave i slično.
S ciljem blagovremenog preduzimanja preventivnih mjera zaštite od požara, Služba civilne i protivpožarne zaštite upozorava na:
1.    Zabranu loženja i upotrebu otvorene vatre i drugih vrsta sredstava koja mogu izazvati požar na otvorenom prostoru u blizini šuma, pored stambenih i privrednih objekata, skladišta i drugih objekata sa povećanom opasnošću za nastanak požara.
2.    Zabranu upotrebe i loženje vatre pored magistralnog puta M-17, Željezničke pruge, kao i ostalih magistralnih, regionalnih i lokalnih puteva na području općine Jablanica.
3.    Zabranjuje sa zatvaranje i zarušavanje protivpožarnih i šumskih puteva u radnim sredinama, svim mjesnim zajednicama na području općine Jablanica, šumskim kompleksima, kao i svim ostalim pristupnim lokalnim kategorisanim i nekategorisanim putevima i putnim pravcima na području općine.
4.    Posebnu pažnju skrećemo roditeljima, da sva sredstva koja nepažnjom mogu izazvati požar (upaljači, šibice, boce pod pritiskom i ostala zapaljiva sredstva) drže van dohvata djece.
5.    Pozivaju se građani  da svaki uočeni požar prijave na telefone:
•    Vatrogasna jedinica Jablanica ……… 752 – 666 ili      123  ili   061/346-561
•    Operativni centar CZ Jablanica……752 – 666 ili      121
•    Policijska stanica Jablanica …………. 752 – 660 ili      122

Pozivaju se stanovnici općine Jablanica da se u slučaju pojave požara, ne čekajući poziv nadležnog organa, obavezno uključe  u gašenje manjih početnih ili većih požara, kao i da u slučaju potrebe ustupe raspoloživa materijalno-tehnička i druga sredstva.

Upozoravaju se sva pravna i fizička lica da su Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu Federacije Bosne i Hercegovine predviđene drastične kaznene mjere za paljenja vatre i izazivanje požara.
Svako lice koje bude izazvalo požar, kao i lica koja ne budu pristupila gašenju požara i izvršavala obaveze koje se odnose na odredbe Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu Federacije BiH podliježu odgovornostima i kaznenim mjerama koje su predviđene pozitivnim zakonskim propisima.
    

P.O. OPĆINSKOG NAČELNIKA
BROJ: 01-04-1491-2/21 od 12.07.2021.
Alen Alikadić