Obavještenje o nastavku projekta postavljanja kućnih brojeva u Jablanici II faza

Obavještavaju se građani Općine Jablanica da je počela II faza postavljanja tabli i pločica u svrhu označavanja ulica, trgova i objekata kućnim brojevima, shodno Odluci Općinskog vijeća Jablanica o nazivima dijelova naseljenih mjesta i ulica i njihovom obilježavanju („Službeni glasnik Općine Jablanica“ broj 4/05, 5/17).

Postavljanje tabli i pločica i označavanje objekata kućnim brojevima na licu mjesta obavljat će preduzeće „Geometrika“ d.o.o. Grude, sa kojim je Općina Jablanica, putem postupka javnih nabavki zaključila ugovor o izvođenju radova.

U ovoj fazi predviđeno je da se postavljanje tabli i pločica i označavanje objekata kućnim brojevima izvrši na cijelom području Gornje Kolonije, odnosno u sljedećim ulicama: Stara cesta, Sulje Čilića, Stara kasarna, Proleterskih brigada, Muse Ćazima Ćatića, Bosanska, Meše Selimovića, Maka Dizdara, Alije Isakovića, Ismeta Mujezinovića, Džemala Bijedića, 22. Februar, Hercegovačka, Zavnobih, te ulice Podbreška, Bitka za ranjenike, Jelička, Luška i Neretvanska ulica.

U skladu sa odredbama člana 28. Zakona o načinu označavanja i evidentiranju naseljenih mjesta, ulica, trgova i kućnih brojeva („Službene novine HNK“ broj 7/13, 9/16) vlasnik, odnosno korisnik objekta, kao i vlasnik, odnosno korisnik građevinske parcele dužan je:
a) omogućiti da se tabla ulice ili trga, odnosno tablica s kućnim brojem postavi na njegovom objektu, odnosno na njegovoj građevinskoj parceli;
b)  održavati čistom tablicu s kućnim brojem i brinuti se da kućni broj bude vidljiv i čitak;
c) obavijestiti Službu o oštećenju ili uništenju tablice s kućnim brojem, u roku od 30 dana od dana nastanka oštećenja ili uništenja;
d) dužan je, u cilju evidentiranja promjena, prijaviti Službi za upravu za geodetske, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina Općine Jablanica sve promjene koje se odnose na izgradnju novog, odnosno rušenje postojećeg objekta ili parceliranje, u roku od 30 dana od dana nastanka promjene.

Ovim putem se obavještavaju građani da troškove nabavke i postavljanje table s kućnim brojem snosi Općina Jablanica, te se još jednom pozivaju građani da pruže maksimalnu saradnju.

Služba za upravu za geodetske,                                                                        
imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina