OBAVIJEST O UPLATI SREDSTAVA ZA SUBVENCIJE PRIVREDNIM SUBJEKTIMA

Obavještavaju se  pravna i fizička lica koja su ostvarila pravo na subvenciju po javnom pozivu za subvencioniranje privrednih subjekata na području općine Jablanica u 2021., da je u srijedu 25.08.2021. godine, a po osnovu konačne rang liste, izvršena uplata  sredstava na tekuće račune aplikanata.

Služba za  lokalni ekonomski razvoj i investicije,  finansije i trezor