NOVE VIZIJE MJESNIH ZAJEDNICA U OPĆINI JABLANICA-ANKETA

Općina Jablanica, u okviru realizacije projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini“ , zajedničkog projekta Vlade Švicarske i Švedske kojeg provodi UNDP BiH, započinje proces definisanja buduće vizije razvoja mjesnih zajednica.
Poštujući principe otvorenosti, transparentnosti i participativnosti, osmišljen je anketni upitnik kako bi se zainteresovanim građanima i građankama dala mogućnost da izraze stavove i daju prijedloge u pogledu definisanja buduće vizije mjesnih zajednica.
U tom smislu želimo posebno da Vam zahvalimo za doprinos koji popunjavanjem ovog anketnog upitnika dajete jačanju buduće uloge mjesnih zajednica na području općine Jablanica.

Anketu možete popuniti na slijedećem linku:

https://forms.gle/51xjUXiN9j6kPDVD7