Naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva

Zaključak Vlade F BiH sa Informacijom o epidemiološkoj situaciji na dan, 04.10.2021.godine, naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva možete preuzeti na ovom linku.