ZAJEDNIČKI NAPORI ZA 5% MANJE OTPADA - EVROPSKA UNIJA OJAČALA KAPCITETE ZA UPRAVLJANJE OTPADOMNA PODRUČJU OPĆINE JABLANICA

Implementacija projekta „Zajednički napori za 5% manje otpada“ je započela 15.10.2019. godine s ciljem unapređenja sistema upravljanja otpadom u 6 općina u BiH i CG (Jablanica, Konjic, Prozor Rama, Šavnik, Žabljak, Pljevlja).

Kroz uspostavu prekogranične i među-općinske saradnje, u proteklom periodu je značajan napor uložen u jačanje ljudskih i tehnoloških kapaciteta lokalnih komunalnih preduzeća i općina, izradu tehničkih planova upravljanja otpadom te provedbu edukativnih i promotivnih kampanja.
U svrhu unapređenja usluge i odvajanja otpada, usklopu projekta su na području općine Jablanica postavljena tri zelena ostrva te tri podzemna kontejnera.
Svako zeleno ostrvo se sastoji od četiri kontejnera, ograde i nastrešnice, te služi za odvajanje različitih vrsta otpada. Podzemni kontejneri su postavljeni u samoj jezgri grada s ciljem rješavanja problema neugodnih mirisa i uništavanja  standardnih metalnih kontejnera.
Tehnološki kapaciteti su dodatno ojačani nabavkom multifunkcionalne čistilice za efikasno upravljanje otpadom i održavanje zelenih otoka i drugih javnih površina, nabavkom hidraulike za pražnjenje podzemnih kontejnera te kanti za prikupljanje komunalnog otpada.
Pored jačanja kapaciteta za upravljanje otpadom, kroz projekat su provedene edukativne kampanje sa osnovnim školama iz regije, te sa predstavnicima poslovnog sektora na temu kompostiranja.

Projekat „Zajednički napori za 5% manje otpada“ finansira Evropska unija u okviru Programa Prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora u iznosu od 493.000 EUR. Projekat u partnerstvu implementiraju: Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK (BiH), Općina Jablanica (BiH),  Opština Šavnik (CG) te Pčelarsko udruženje Matica Pljevlja (CG).