Sastanak sa predstavnicima Oružanih snaga Bosne i Hercegovine

Načelnik općine Damir Šabanović i pomoćnik načelnika za Civilnu zaštitu i vatrogastvo, Omer Nezirić jučer su održali sastanak i razgovarali sa predstavnicima Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.  Sastanku su ispred OS prisustvovali Alija Marić, oficir za saradnju s civilnim sektorom, odnosno pukovnik Šaban Kadrić.

Tema sastanka je bila mogućnost saradnje civilnih i vojnih vlasti, kao i razmjena iskustava i saradnja na planu pružanja pomoći civilnim organima u slučajevima nastanka prirodnih i drugih nesreća. Također, razgovaralo se o ljudskim i materijalnim resursima kojim raspolažu Oružane snage naše zemlje u uslovima prirodnih nesreća, odnosno i o načinu pružanja pomoći od strane Oružanih snaga u skladu sa standardnim operatvinim procedurama.