OPĆINSKI NAČELNIK PRIMIO PREDSTAVNICE UDRUŽENJA „RODITELJI ZA RODITELJE“ JABLANICA

Općinski načelnik Damir Šabanović, u utorak 1. juna 2021. godine, održao je sastanak sa predstavnicama novoformiranog udruženja „Roditelji za roditelje“ Jablanica i tom prilikom članice udruženja su  Općinskog načelnika  i saradnike, upoznale sa  fokusom svog djelovanja, vizijom te projektima koje namjeravaju realizirati. Sastanku je  prisustvovao i  lokalni koordinator projekta “Podrška mladima u lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini. Udruženje roditelja je nastalo u sklopu projekta: “Podrška mladima u lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini. Projekat  finansijski podržava Vlada Ujedinjenog kraljevstva a implementira međunarodna oganizacija za migacije (IOM), misija u Bosni i Hercegovini“.
Jedan od primarnih zadataka ovog udruženja je formiranje Centra za razvoj inkluzivnih praksi Jablanica (CRIP) koji  bi imao sa cilj: „ promoviranje većeg stepena ostvarivanja prava djece i omladine sa smetnjama i teškoćama u rastu  i razvoju, njihove socijalizacije i integracije u zajednicu na principima jednakih mogućnosti i pripreme za inkluzivno obrazovanje ili povećanje samostalnosti i vještina u skladu sa njihovim mogućnostima“.