ODRŽANA CENTRALNA JAVNA RASPRAVA O NACRTU PRAVILNIKA O KRITERIJIMA ZA SUFINANSIRANJE JAVNOG INTERESA U OBLASTI KULTURE

Centralna javna rasprava o Nacrtu Pravilnika o kriterijima za sufinansiranje javnog interesa u oblasti kulture iz budžeta općine Jablanica u organizaciji Službe za za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu, socijalna pitanja i zajedničke poslove, kao nosioca izrade dokumenta, održana je u četvrtak 12.05.2022. godine u Sali za sjednice Općinskog vijeća općine Jablanica.

Raspravi su prisustvovali  građani i predstavnici udruženja građana koja se bave kulturnim radom. Donešeno je nekoliko prijedloga zaključaka na Nacrt dokumenta a najvažniji je da predloženi nacrt Pravilnika važi samo za 2022. godinu. Dodatni prijedlozi, primjedbe i sugestije vezane za Nacrt Pravilnika o kriterijima za sufinansiranje javnog interesa u oblasti kulture iz budžeta općine Jablanica, po mogućnosti uz obrazloženje i u pismenoj formi, mogu se dostaviti Službi za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu, socijalna pitanja i zajedničke poslove općine Jablanica ili putem šalter sale općine Jablanica, šalter broj 1., zaključno sa 13.05.2022. godine.