ODRŽANA 33. SJEDNICA VIJEĆA ZA KONKURENTNOST OPĆINE JABLANICA

Vijeće za konkurentnost općine Jablanica, u utorak 20.12.2022. godine, u sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, održalo je svoju 33. sjednicu na kojoj su razmatrani: Izvod iz zapisnika sa 32. sjednice VZK, Budžet-Proračun Općine Jablanica za 2023. godinu-Nacrt, Operativni plan implementacije integralne strategije razvoja općine Jablanica za 2023. godinu sa programom realizacije kapitalnih investicija-Nacrt, Rasprava (Analiza) o trenutnim programima subvencioniranja i poticanja privrednih subjekata na području općine Jablanica, Rasprava o naknadama i taksama iz nadležnosti Općine Jablanica, te tačka Razno.

U radu sjednice Vijeća za konkurentnost, pored predsjednice i zamjenika predsjednice Vijeća za konkurentnost općine Jablanica,  učestvovali su Općinski načelnik, Predsjedavajući Općinskog vijeća,  predstavnici privatnog sektora-Udruženja privrednika Jablanica, predstavnici javnog sektora,  predstavnici poljoprivrede-Savez poljoprivrednih udruženja, predstavnik Službe za lokalni ekonomski razvoj i investicije, finansije i trezor, predstavnik JP EP BiH  i biroa rada Jablanica.