ODRŽAN SASTANAK RADNE GRUPE ZA REALIZACIJU PROJEKTA PREPS

U četvrtak 22.12.2022. godine u okviru projekta Jačanje otpornosti na prirodne katastrofe (PREPS), koga realizuje CRS za Bosnu i Hercegovinu u saradnji sa Općinom Jablanica, održan je sastanak radne grupe za realizaciju projekta.

Sastanku su pored članova radne grupe prisustvovali predstavnici CRS-a Zoran Bašić i Semir Macić. Na sastanku je izvršena prezentacija realizovanih projektnih aktivnosti sa posebnim osvrtom na realizaciju malih grantova koji su se provodili zadnje dvije godine na području općine Jablanica.
Učesnici sastanka su upoznati sa informacijom o završetku svih predviđenih aktivnosti u okviru realizovanih malih grantova te sa tokom realizacije dodatnih malih grantova za mjesne zajednice, kao i o isporuci opreme.
Ovom prilikom Općini Jablanica uručeni su Yamaha čamac i vanbrodski motor Yamaha, a koji će služiti za potrebe mjesnih zajednica u slučaju prirodnih i drugih nesreća.