DELEGACIJA MREŽE KOMUNALNIH PREDUZEĆA IZ NORVEŠKE U POSJETI OPĆINI JABLANICA

Delegacija  mreže komunalnih preduzeća iz Norveške, koja realizuje projekte  i održava sradnju sa gradovima  sa područja Balkana, u utorak 26.10.2021. godine, posjetila je  Općinu Jablanica, gdje su sa Općinskim načelnikom Damirom Šabanovićem razgovarali o  mogućnostima dalje saradnje u vidu pomoći i opreme za JKP „Jablanica“.

Zaključeno je da se izvrši evaluacija dosadašnje saradnje te ponovi posjeta komunalaca iz Norveške sa konkretnijim planovima u proljeće naredne godine.