ZAKAZANA 15. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Na osnovu člana 18. stav 2. i člana 71. stav 1. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica” broj: 4/09, 7/10, 7/15 i 8/16), Predsjedavajući Emir Muratović,  Sazvao je 15. S J E D N I C U Općinskog vijeća Jablanica. Sjednica će se održati dana 28.02.2022. godine (ponedeljak), u Kino-sali, sa početkom u 09,30 sati. Za sjednicu  je predložen slijedeći:

D N E V N I R E D

1. Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
2. Informacija o realizaciji zaključaka OV-a sa prethodne sjednice OV-a
3. Odluka o raspisivanju javnog poziva za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu na području Općine Jablanica - prijedlog
4. Odluka o raspodjeli sredstava iz stavke „Transfer za mlade“ Budžeta – Proračuna Općine Jablanica za 2022. godinu - prijedlog
5. Izvještaj o radu Općinskog vijeća Jablanica za 2021. godinu sa Informacijom o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća za 2021. godinu
6. Izvještaj o radu Komisija OV-a za 2021. godinu
7. Plan implementacije Plana upravljanja otpadom za 2022. godinu - prijedlog
8. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju dijela 10(20)kV kablovskepodzemne veze „TS Grad I-TSGostovišće I“ - prijedlog
9. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju dijela 10(20)kV kablovske podzemne veze „TS Granit I – TS Industrijska zona Šljunkara“ - prijedlog
10. Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva - Proho Remzo - prijedlog
11. Rasprava o Zahtjevu Općinskog načelnika za preispitivanje Zaključka OV-a broj: 02-02-205-13/22-14
12. Rasprava o inicijativi vijećnika Čilić Idriza za donošenje odluke o izgradnji sale za vjenčanja
13. Rasprava o informacijama