ZAKAZANA 14. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

 Na osnovu člana 18. stav 2. i člana 71. stav 1. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica” broj: 4/09, 7/10, 7/15 i 8/16), Predsjedavajući Općinskog vijeća Emir Muratović sazvao je  14.  Sjednicu Općinskog vijeća Jablanica. Sjednica će se održati dana 27.01.2022. godine (četvrtak), u Kino-sali, sa početkom u 09,00 sati.

Za sjednicu je predložen slijedeći:  D N E V N I   R E D

1. Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
2. Informacija o realizaciji zaključaka OV-a  donesenih u 2021. godini
3. Odluka o dodjeli općinskih javnih priznanja u 2022. godine – prijedlog
4. Odluka o finansiranju političkih subjekata iz Budžeta općine Jablanica za 2022. godinu- prijedlog
5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o plaćama i naknadama izabranih dužnosnika, nosioca izvršne funkcije i savjetnika u organu zakonodavne i izvršne vlasti, kao i pravu na naknade vijećnicima OV-a Općine Jablanica.- prijedlog
6. Odluka o visini naknade za rad članova Općinske izborne komisije Jablanica za 2022. godinu- prijedlog
7. Odluka o utvrđivanju naknade RVI I grupe 100 % u 2022. godine - prijedlog
8. Odluka o utvrđivanju novčane naknade za prevoz djece sa autizmom u 2022. godine
9. Odluka o utvrđivanju novčane naknade za pomoć u prehrani djeteta do šest mjeseci i dodatnu prehranu za majke dojilje u 2022. godine - prijedlog
10. Odluka o utvrđivanju novčane naknade za osobe na hemodijalizi u 2022. godine - prijedlog
11. Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene iz prethodne godine 1m2 korisne stambene površine na području općine Jablanica - prijedlog
12. Odluka o utvrđivanju visine naknade za preuzeto građevinsko zemljište - prijedlog
13. Plan i program redovnog održavanja i zaštite lokalnih puteva za 2022. g. – davanje saglasnosti
14. Rasprava o informacijama