ZAKAZANA 11. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA JABLANICA

Na osnovu člana 18. stav 2. i člana 71. stav 1. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica” broj: 4/09, 7/10, 7/15 i 8/16), Predsjedavajući Općinskog vijeća Jablanica Emir Muratović  sazvao je 11.  Sjednicu Općinskog vijeća Jablanica.

Sjednica će se održati dana 21.10.2021. godine (četvrtak), u Kino-sali, sa početkom u 09,00 sati. Za sjednicu je  predložen   Dnevni red:

1.    Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
2.    Informacija o realizaciji zaključaka i zahtjeva OV-a
3.    Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta-Proračuna Općine Jablanica za 2021. godinu - prijedlog
4.    Odluka o donošenju Plana upravljanja otpadom općine Jablanica (period 2022.-2027. godine) – prijedlog
5.    Odluka o pogrebnoj djelatnosti i grobljima/haremima na području Općine Jablanica – prijedlog
6.  
a) Odluka o objavljivanju Javnog oglasa za imenovanje članova Nadzornog odbora JP „RTV Jablanica“ d.o.o. Jablanica
b) Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i dva člana Nadzornog odbora JP „RTV Jablanica“ d.o.o. Jablanica
7.    Odluka o davanju na privremeno korištenje komunalne opreme
8.    Zaključak o odbijanju ponude za otkup zemljišta (vlasništvo Čilić Ibrahim)
9.    Zaključak o odbijanju ponude za otkup zemljišta (vlasništvo Ćosić Adil)
10.    Izvještaj Komisije za procjenu štete od požara u 2021. godini
11.    Rasprava o informacijama