ZAKAZANA 10. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Na osnovu člana 18. stav 2. i člana 71. stav 1. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica” broj: 4/09, 7/10, 7/15 i 8/16) predsjedavajući Općinskog vijeća Emir Muratović sazvao je 10. Sjednicu Općinskog vijeća Jablanica.

Sjednica će se održati  u četvrtak, 30.09.2021. godine u Kino sali, sa početkom u 09,00 sati. Za sjednicu je predložen   slijedeći D N E V N I   R E D

1.    Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
2.    Informacija o realizaciji zaključaka OV-a sa prethodne sjednice OV-a
3.    Odluka o donošenju Plana upravljanja otpadom općine Jablanica ( period 2021.-2025. godine)-prijedlog
4.    Odluka o pogrebnoj djelatnosti i grobljima i haremima na području Općine Jablanica – prijedlog
5.    Odluka o kriterijumima, uslovima i postupku ostvarivanja prava na subvencioniranje zakupnine za stan u stanovima namjenjenim za besprofitno-socijalno stanovanje- prijedlog
6.    Pravilnik o upravljanju i održavanju objekata neprofitno-socijalnog stanovanja- prijedlog
7.    Odluka o imenovanju Nadzornog odbora JP „Sportski centar Jablanica“ d.o.o. Jablanica – davanje saglasnosti-
8.    Odluka o načinu i uslovima prodaje nekretnine neposrednom pogodbom u užem gradskom području općine Jablanica, ulica 1 Mart-prijedlog
9.    Odluka o načinu i uslovima prodaje nekretnine neposrednom pogodbom u užem gradskom području općine Jablanica, lokalitet Rasadnik-prijedlog
10.    Zaključak u vezi sa Zakonom o proglašenju Nacionalnog parka Blidinje
11.    Zahtjev za preispitivanje Odluke o raspisivanju Javnog oglasa i objavljenog Javnog oglasa br.01-04-1714/21
12.    Izvještaj JU OŠ “Suljo Čilić” Jablanica,  o učenju i vladanju učenika u školskoj 2020/2021
13.    Izvještaj JU  Srednje škole Jablanica,  o učenju i vladanju učenika u školskoj 2020/2021.
14.    Izvještaj o radu JU Dječijeg obdaništa “PČELICA” Jablanica u pedagoškoj 2020/2021.